Diversiteit in openbaar onderwijs

Wij werken op De Schakel samen aan een betere wereld, waarin mensen oog hebben voor elkaar en nieuwsgierig zijn naar verschillen. Kinderen leren bij ons wat diversiteit inhoudt, maar ook wat het hen brengt om zich te verplaatsen in de ander. Vanuit IPC (International Primary Curriculum) komen de kinderen ook (digitaal) in aanraking met kinderen uit het basisonderwijs uit andere landen, met andere culturen en gewoonten.

Het gevoel dat ze burger zijn van de hele wereld wordt hierdoor geprikkeld en zorgt ervoor dat kinderen nadenken over uitdagingen die we in Nederland als vanzelfsprekend ervaren of niet kennen. Hoe kom je aan schoon drinkwater? Wat zijn de normen en waarden uit het boeddhisme? Hoe is het om te leven in een miljoenenstad? Of om te leven in een land waar olifanten in één nacht de oogst van een heel dorp kunnen opeten?

Kinderen ervaren dat je de wereld anders kunt zien als je ergens anders wordt geboren. Maar ze zien ook wat ons als mens verbindt. Dat ervaren ze helemaal zelf door het contact met kinderen van onze tweelingscholen. Geen boek of Netflix-serie kan daar tegenop. Wat ze er vervolgens mee doen en van vinden is aan hen zelf. Het belangrijkste is namelijk dat ze hun eigen mening leren vormen en daarin niet worden gestuurd. Vanuit het openbaar onderwijs bieden we ze de kennis, de inspiratie en de contacten.

De contacten met onze tweelingscholen in het buitenland krijgt dit schooljaar meer vorm. Met name de kinderen van de bovenbouw – vanwege hun basiskennis over de Engelse taal – zullen vanaf schooljaar 2021-2022 met deze prachtige kans in aanraking komen!