Missie en visie

Hartelijk welkom op onze kleinschalige en persoonlijke dorpsschool!

Onze visie is dat ieder unieke kind zijn eigen weg volgt en zijn eigen tempo heeft om te leren en zich te ontwikkelen. Wij sluiten aan bij deze eigen weg van ieder kind en hebben de prachtige baan om te mogen helpen door de juiste dingen aan te reiken op het juiste moment. We gebruiken de wetenschap en het onderzoekend thematisch onderwijs van IPC (International Primary Curriculum) om daar in uit te blinken. Ieder kind krijgt de ruimte en aandacht om op onderzoek uit te gaan en te experimenteren. Leren doe je niet door een gekaderde opdracht, maar door iets te proberen wat je nog niet eerder hebt gedaan. Of door iets uit te zoeken wat je interesseert.

Het is aan ons om effectief en inspirerend onderwijs te geven en om activiteiten zo boeiend, actief en betekenisvol mogelijk voor de kinderen te maken. Daarnaast zorgen we voor internationaal perspectief. We brengen de wereld in de school en leren de kinderen om diversiteit te omarmen.

Ons aanbod op het gebied van digitale geletterdheid bereidt kinderen vooral voor op de toekomst. Bij ons op school komen ze in aanraking met kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media. Ze leren problemen op een zodanige manier formuleren dat het mogelijk wordt om een computer of ander digitaal gereedschap te gebruiken om het probleem op te lossen. Wie oriënteren ons op Virtual Reality als ondersteuning van ons IPC gedachtengoed en onze methodes. We maken gebruik van robotics vanaf de kleuterklas tot aan groep 8. Met al deze innovatie zijn we als school een klein pareltje in de regio.

Sociaal-emotionele ontwikkeling speelt een belangrijke rol binnen ons onderwijs. Onder sociaal-emotionele ontwikkeling wordt verstaan, dat de kinderen leren omgaan met zichzelf, met elkaar en anderen. Het gaat om: samenwerken, het samen spelen, het samen kunnen delen, hulpvaardig zijn, respect hebben voor elkaars mening en inbreng, elkaar de ruimte geven om zelf ontdekkend bezig te zijn, het kunnen oplossen van conflictsituaties, het kunnen inleven in gevoelssituaties, anderen accepteren en respecteren in hun anders zijn, een gevoel van saamhorigheid. Om dit te ondersteunen gebruiken we de methode “Kwink”.

gerelateerde pagina's:

Gerelateerde documenten: